Ikuisen opin polulla

Koulu

2024

Hae
oppilaaksi

2024 – Hae oppilaaksi

Päiväkoti

2024

Tervetuloa
tutustumaan

2024 – Tervetuloa tutustumaan

Helsingin kristillisellä koulun yhteydessä toimii päiväkoti Pursi 3 – 6 vuotiaille. 

Haku

Helsingin kristillinen koulu on yhtenäinen peruskoulu, joka on toiminut yli 30 vuotta ja jossa annetaan kristilliseen maailmankatsomukseen perustuvaa opetusta luokille 1-9. Koulu  sijaitsee Pukinmäessä ja on yksi neljästätoista Helsingissä olevasta yksityisestä peruskoulusta, jotka toimivat Helsingin kaupungin sopimuskouluina. Koulu saa rahoituksensa muiden peruskoulujen tapaan valtiolta ja kaupungilta, joten opetus on maksutonta.

Lue lisää koulusta

Kouluun hakemiseksi täytä aluksi ennakkoilmoittautumislomake. Sen saatuamme lähetämme huoltajalle hakemuslomakkeen ja kutsumme oppilaan perheineen tutustumaan kouluun ja osallistumaan haastatteluun. Hakemuslomake liitteineen palautetaan haastattelun yhteydessä.

Seuraavana syksynä alkavaan opetukseen hakuajat ovat ensimmäiselle luokalle tammikuussa ja seitsemännelle luokalle marras-joulukuussa. Muille vuosiluokille hakuaika on maaliskuun loppuun mennessä. Mahdolliset hakuajan jälkeen saapuneet hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Hakuaikojen lisäksi vapaita oppilaspaikkoja voi hakea kaikille luokille ympäri vuoden.

Lue lisää hakemisesta

Helsingin kristillistä koulua ja päiväkoti Purtta ylläpitää Helsingin kristillisen koulun kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen jäsenyys on avoin kaikille kristillisestä kasvatuksesta ja koulutoiminnasta kiinnostuneille. Erityisesti jäsenyyttä suositellaan oppilaiden ja päiväkotilasten vanhemmille. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 20 €/v.

In English

Helsinki Christian School is a private comprehensive school for 7-16 year old students that provides a high level basic education based on Christian values.  Following the Finnish National Core Curriculum the school aims to help students to learn, develope their skills and character and discover their full potential. Our school’s teachings are built upon the Christian worldview and values. 

Our school and kindergarten are maintained by the Association of Helsinki Christian School, which is a non-denominational association and is open to join for anyone interested in Christian education. 

There are no tuition fees or other compulsory fees for the students attending our school.

Application process for school and kindergarten starts by filling the pre-registration form. After receiving the form, we will send the application form and make an appointment for visit and interview.  

To learn more about the school and kindergarten you are encouraged to contact our Principal or kindergarten manager and book an appointment for a visit.

Office
Saara Tineo
tel. +358 50 512 0607
email: kanslia (at) hkkhel.fi

Principal
Maarit Laakkonen
tel. +358 41 528 7755
email: maarit.laakkonen (at) hkkhel.fi

Kindergarten Manager
Maritta Lamponen
tel. + 358 50 568 8500
email: maritta.lamponen (at) hkkhel.fi

Tue toimintaamme

Lahjoita kerran tai ryhdy kuukausilahjoittajaksi!

Säännölliset lahjoitukset mahdollistavat kouluyhteisön toiminnan kehittämisen pitkäjänteisesti. Lahjoittajaksi voi ryhtyä haluamallaan summalla, pienellä tai suurella. Vanha totuus on, että pienistä puroista syntyy iso virta, joten jokainen euro on arvokasta apua! 

Voit maksaa lahjoituksen joko
keräystilille 
FI21 5789 5420 0386 27 tai
MobilePay numerolla 58507

Tilille maksaessasi voit valita antaa lahjasi joko kulloinkin suurimpaan tarpeeseen tai kohdentaa lahjasi tarkemmin tiettyyn kohteeseen:
suurin tarve 
(viite 12221) 
koulun toiminta (viite 12551)
päiväkodin toiminta (viite 12661)
pihan kunnostaminen (viite 13013)
Romania-projekti (viite 10100)

Olisi mukavaa, jos ilmoitat viestillä kuukausilahjoittaksi ryhtymisestä osoitteeseen kanslia (at) hkkhel.fi, jotta voimme kiittää lahjastasi ja silloin tällöin myös kertoa tarkemmin, mihin kerättyjä varoja on käytetty.

Myös yritykset ja yhteisöt ovat tervetulleita tukijoita ja yhteistyökumppaneita koulullemme. Toimintaamme voi tukea raha-, tarvike- ja välinelahjoituksilla.

Yrityksen voi tietyin edellytyksin olla mahdollista vähentää verotuksessa pieniä, enintään 850 € lahjoituksia yleishyödylliselle yhdistykselle. 

Arvokas tapa tukea on myös yrityksen osaamisen, palvelun tai työajan lahjoittaminen jossakin sellaisessa tehtävässä, jossa koulun pitäisi ostaa ko. työ tai osaaminen ulkopuolelta. 

Erittäin tervetullut yrityskummiuden tapa on myös se, että oppilaillemme olisi mahdollisuus suorittaa tet-jakso tai hakea kesätyötä kummiyrityksestä.

Jos olet kiinnostunut tukemaan toimintaamme yrityksen kautta, ota ystävällisesti yhteyttä rehtori Maarit Laakkoseen, p. 041 528 7755. Kuulemme mielellämme ehdotuksesi, miten yrityksesi voisi olla mukana kristillisen koulun toiminnassa.

Koulun pihan kunnostaminen on ollut oppilaiden toiveena jo kauan. Pihaprojektista on tehty suunnitelma ja haettu siihen avustusta, mutta tarvitsemme uuden pihan toteuttamiseen vielä paljon omaa rahoitusta. Uuden pihan toteuttamiseen voi osallistua kertalahjoituksella ja lahjoittamalla säännöllisesti kuukausittain haluamansa summan.

Vaihtoehtoisesti voit osallistua myös hankkimalla pihaan “nimikkotelineen” joko itseksesi tai keräämällä vaikkapa työ- tai ystäväporukan, joka kustantaa jonkin pihan telineen tai välineen kokonaisuudessaan. Vaihtoehtoja pihaan suunnitelluista telineistä löydät tästä linkistä

Lahjoitukset pihaprojektiin tilille FI21 5789 5420 0386 27, viite 13013.
Jos haluat lahjoittaa jonkin tietyn telineen tai välineen, ota yhteyttä rehtori Maarit Laakkoseen, p. 041 528 7755.

Romanian romanit kuuluvat Euroopan köyhimpiin ihmisryhmiin. Olemme jo useamman vuoden tehneet yhteistyötä Romanialaisen People2People -järjestön kanssa romanilasten koulujen ja päiväkotien hyväksi. Kummikohteenamme on erityisesti Hetean kylässä oleva päiväkoti ja koulu.

Olemme keränneet Romaniaan varoja, joilla on kunnostettu päiväkodin ja koulun tiloja sekä hankittu tarvikkeita. Varoja on käytetty myös syksyisin järjestetyn vaate- ja tavarakeäyksen kuljetuskustannuksiin. Kerätyt vaatteet ja tavarat on lähetetty loka-marraskuun vaihteessa jaettavaksi romanikylien asukkaille.

Voit osallistua euroopan köyhimpiin kuuluvien lasten auttamiseen lahjoittamalla varoja tilille FI21 5789 5420 0386 27, viite 10100 tai osallistumalla syksyisin vaate- ja tavarakeräykseen.

Kaikkein tärkeintä tukea koulun ja päiväkodin toimintaan voit osoittaa kantamalla kouluyhteisöä rukouksin. Halutessasi voit ilmoittautua esirukoilijaksi lähettämällä sähköpostia koulun kansliaan kanslia (ät) hkkhel.fi. Lähetämme esirukoilijoille harvakseltaan rukous- ja kuulumisviestejä. 

 Jatkuvasti tärkeitä rukousaiheita ovat

– oppilaiden, päiväkodin lasten ja henkilökunnan hyvinvointi
– suojaa sairastumisilta ja tapaturmilta 
– aikuisille viisautta kasvatustehtävään ja taidollisuutta opettamiseen
– jokaiselle lapselle ja nuorelle hyviä ystäviä
– talousasiat, riittävien resurssien saaminen
– koulun oppilasmäärän sopiva kasvu


Lämmin kiitos tuestasi!

Poliisihallitus on myöntänyt Helsingin kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:lle rahankeräysluvan  16.2.2021 alkaen. Luvan numero on RA/2021/164.

Rahankeräystili
FI21 5789 5420 0386 27

MobilePay numero lahjoituksia varten on 58507

Viitenumerot
Suurin tarve 12221
Koulu 12551
Päiväkoti 12661
Pihan kunnostaminen 13013
Romania-projekti 10100

Kerättyjen varojen käyttötarkoitus
Kerätyt varat käytetään koulun ja päiväkodin pihan kunnostamiseen, atk-laitteiden ja muiden välineiden hankintaan (esimerkiksi soittimet, urheiluvälineet, pelit ja lelut), henkilökunnan täydennyskoulutukseen sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan. Lisäksi varoja käytetään yhdistyksen toiminnan kehittämiseen, kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen ja yhteisöllisyyden tukemiseen mm. järjestämällä erilaisia retkiä, tutustumispäiviä ja teemapäiviä. Kerätyillä varoilla tuetaan oppilaskunnan toimintaa ja jaetaan oppilaille stipendejä. Varoja voidaan käyttää myös kiinteistön kunnostukseen siltä osin kuin kyse on yleishyödyllisestä toiminnasta. Osana koulun palvelevaa kansainvälisyysprojektia yhdistyksellä on Romaniassa yhteistyöyhdistys, jonka kautta tuetaan myös romanilasten koulua ja päiväkotia. Rahankeräyksellä kertyneitä varoja voidaan käyttää myös tähän tarkoitukseen.

Yhteystiedot

Helsingin kristillinen koulu

Pukinmäki
Pieksupolku 5
00720 Helsinki
p. 050 512 0607
kanslia (ät) hkkhel.fi