Tue toimintaamme

Tule mukaan!

Helsingin kristillinen koulu on maksuton oppilaille ja perheille. Koulun toiminta rahoitetaan pääosin valtionavustuksilla, kotikuntakorvauksilla. Yksityisen opetuksenjärjestäjän saama kotikuntakorvaus on kuitenkin vain 94% julkisen koulun oppilaskohtaisesta korvauksesta, eikä rahoitus kata kaikkia kulujamme. Erityisesti lisärahoitusta tarvitaan erilaisten  laite-, väline- ja kalustohankintojen toteuttamiseen sekä kauan odotetun koulun pihan kunnostuksen kulujen peittämiseen. Keräämme varoja myös avustuskohteeseemme Romaniaan.

Tule mukaan tukemaan lasten ja nuorten kristillistä kasvatusta, oppimista ja hyvinvointia! Tapoja on monia, lue alta lisää vaihtoehdoista.

Rahankeräystili
FI21 5789 5420 0386 27

MobilePay numero lahjoituksia varten on 58507

Viitenumerot
Suurin tarve 12221
Koulu 12551
Päiväkoti 12661
Pihan kunnostaminen 13013
Romania-projekti 10100

Tukemisen vaihtoehdot

Kerromme koulun ja päiväkodin kuulumisia ystäväkirjeessä, joka julkaistaan noin neljä kertaa vuodessa. Toimitamme kirjeen sinulle toiveesi mukaisesti joko sähköisen version sähköpostin liitteenä tai paperiversion postissa.

Kirje on maksuton eikä sen vastaanottaminen sido sinua mihinkään. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa ilmoittamalla siitä koulun kansliaan.

Linkki tilauslomakkeeseen on tässä.

Lahjoita kerran tai ryhdy kuukausilahjoittajaksi!

Säännölliset lahjoitukset mahdollistavat kouluyhteisön toiminnan kehittämisen pitkäjänteisesti. Lahjoittajaksi voi ryhtyä haluamallaan summalla, pienellä tai suurella. Vanha totuus on, että pienistä puroista syntyy iso virta, joten jokainen euro on arvokasta apua! 

Voit maksaa lahjoituksen joko
keräystilille 
FI21 5789 5420 0386 27 tai
MobilePay numerolla 58507

Tilille maksaessasi voit valita antaa lahjasi joko kulloinkin suurimpaan tarpeeseen tai kohdentaa lahjasi tarkemmin tiettyyn kohteeseen:
suurin tarve 
(viite 12221) 
koulun toiminta (viite 12551)
päiväkodin toiminta (viite 12661)
pihan kunnostaminen (viite 13013)
Romania-projekti (viite 10100)

Olisi mukavaa, jos ilmoitat viestillä kuukausilahjoittaksi ryhtymisestä osoitteeseen kanslia (at) hkkhel.fi, jotta voimme kiittää lahjastasi ja silloin tällöin myös kertoa tarkemmin, mihin kerättyjä varoja on käytetty.

Myös yritykset ja yhteisöt ovat tervetulleita tukijoita ja yhteistyökumppaneita koulullemme. Toimintaamme voi tukea raha-, tarvike- ja välinelahjoituksilla.

Yrityksen voi tietyin edellytyksin olla mahdollista vähentää verotuksessa pieniä, enintään 850 € lahjoituksia yleishyödylliselle yhdistykselle. 

Arvokas tapa tukea on myös yrityksen osaamisen, palvelun tai työajan lahjoittaminen jossakin sellaisessa tehtävässä, jossa koulun pitäisi ostaa ko. työ tai osaaminen ulkopuolelta. 

Erittäin tervetullut yrityskummiuden tapa on myös se, että oppilaillemme olisi mahdollisuus suorittaa tet-jakso tai hakea kesätyötä kummiyrityksestä.

Jos olet kiinnostunut tukemaan toimintaamme yrityksen kautta, ota ystävällisesti yhteyttä rehtori Mirva Karavirtaan, p. 050 565 9832. Kuulemme mielellämme ehdotuksesi, miten yrityksesi voisi olla mukana kristillisen koulun toiminnassa.

Koulun pihan kunnostaminen on ollut oppilaiden toiveena jo kauan. Pihaprojekti on viimein toteutunut kesällä 2022. Noin 85-90% rahoituksesta on tullut avustuksina, mutta tarvitsemme edelleen varoja loppuosuuteen.  Uuden pihan toteutukseen voi osallistua kertalahjoituksella ja lahjoittamalla säännöllisesti kuukausittain haluamansa summan.

Vaihtoehtoisesti voit osallistua myös hankkimalla pihaan “nimikkotelineen” joko itseksesi tai keräämällä vaikkapa työ- tai ystäväporukan, joka kustantaa jonkin pihan telineen tai välineen kokonaisuudessaan. Jos olet kiinnostunut tästä vaihtoehdosta, ota yhteyttä rehtori Mirva Karavirtaan, p. 050 565 9832.

Lahjoitukset pihaprojektiin tilille FI21 5789 5420 0386 27, viite 13013 
tai Mobilepaylla numeroon 58507, kirjoita viestiin “piha”.     

Romanian romanit kuuluvat Euroopan köyhimpiin ihmisryhmiin. Olemme jo useamman vuoden tehneet yhteistyötä Romanialaisen People2People -järjestön kanssa romanilasten koulujen ja päiväkotien hyväksi. Kummikohteenamme on erityisesti Hetean kylässä oleva päiväkoti ja koulu.

Olemme keränneet Romaniaan varoja, joilla on kunnostettu päiväkodin ja koulun tiloja sekä hankittu tarvikkeita. Varoja on käytetty myös syksyisin järjestetyn vaate- ja tavarakeäyksen kuljetuskustannuksiin. Kerätyt vaatteet ja tavarat on lähetetty loka-marraskuun vaihteessa jaettavaksi romanikylien asukkaille.

Voit osallistua euroopan köyhimpiin kuuluvien lasten auttamiseen lahjoittamalla varoja tilille FI21 5789 5420 0386 27, viite 10100 tai osallistumalla syksyisin vaate- ja tavarakeräykseen.

Erittäin tärkeää tukea koulun ja päiväkodin toimintaan voit osoittaa kantamalla kouluyhteisöä rukouksin. 

 Jatkuvasti tärkeitä rukousaiheita ovat

– oppilaiden, päiväkodin lasten ja henkilökunnan hyvinvointi
– suojaa sairastumisilta ja tapaturmilta 
– aikuisille viisautta kasvatustehtävään ja taidollisuutta opettamiseen
– jokaiselle lapselle ja nuorelle hyviä ystäviä
– talousasiat, riittävien resurssien saaminen
– koulun oppilasmäärän sopiva kasvu


Lämmin kiitos tuestasi!

Poliisihallitus on myöntänyt Helsingin kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:lle rahankeräysluvan  16.2.2021 alkaen. Luvan numero on RA/2021/164.

Rahankeräystili
FI21 5789 5420 0386 27

MobilePay numero lahjoituksia varten on 58507

Viitenumerot
Suurin tarve 12221
Koulu 12551
Päiväkoti 12661
Pihan kunnostaminen 13013
Romania-projekti 10100

Kerättyjen varojen käyttötarkoitus
Kerätyt varat käytetään koulun ja päiväkodin pihan kunnostamiseen, atk-laitteiden ja muiden välineiden hankintaan (esimerkiksi soittimet, urheiluvälineet, pelit ja lelut), henkilökunnan täydennyskoulutukseen sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan. Lisäksi varoja käytetään yhdistyksen toiminnan kehittämiseen, kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen ja yhteisöllisyyden tukemiseen mm. järjestämällä erilaisia retkiä, tutustumispäiviä ja teemapäiviä. Kerätyillä varoilla tuetaan oppilaskunnan toimintaa ja jaetaan oppilaille stipendejä. Varoja voidaan käyttää myös kiinteistön kunnostukseen siltä osin kuin kyse on yleishyödyllisestä toiminnasta. Osana koulun palvelevaa kansainvälisyysprojektia yhdistyksellä on Romaniassa yhteistyöyhdistys, jonka kautta tuetaan myös romanilasten koulua ja päiväkotia. Rahankeräyksellä kertyneitä varoja voidaan käyttää myös tähän tarkoitukseen.