Päiväkoti

Päiväkoti Pursi

Päiväkoti Pursi tarjoaa kristillisiin arvoihin ja maailmankuvaan perustuvaa varhaiskasvatusta ja esiopetusta 3 – 6 -vuotiaille lapsille. Toimimme samassa kiinteistössä Helsingin Kristillisen koulun kanssa, osoitteessa Pieksupolku 5, 00720 Helsinki.

Meille jokainen lapsi on arvokas ja erityinen. Haluamme luoda jokaiselle lapselle kokemuksen siitä, että hän on kutsuttu ryhmän jäsenyyteen – hänet halutaan mukaan.

Haluamme luoda rohkaisun kulttuuria, joka henkii iloa, arvostamista ja kunnioittamista. Kunnioittamisen kulttuuri on runkona kaikessa toiminnassa. 

Purren ilmapiiri on kansainvälinen. Erilaisuus on meille rikkaus, kielet ja kulttuurit kohtaavat. Yhteisöllisyys on vahvaa ja uudet perheet otetaan lämpimästi osaksi yhteisöämme.

Toteutamme päiväkodissa valtakunnallisten perusteiden mukaisia varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmia. Teemme aktiivista ja arjessa toteutuvaa yhteistyötä kristillisen koulun kanssa. Yhtenäinen opinpolku on mahdollista aloittaa 3-vuotiaana ja jatkaa aina yläkoulun loppuun saakka luontevasti tutussa kaveriporukassa ja ympäristössä.

Toteutamme 1-2 musiikin, tarinan ja tanssin yhdistävää produktiota toimintakauden aikana.

Voit lukea lisää päiväkodin ja koulun yhteisistä kristillisistä arvoista koulun sivulta.

Päiväkoti Purressa annetaan maksutonta esiopetusta koulupäivinä klo 9-13. Esiopetuksen lisäksi on mahdollista valita täydentävää päivähoitoa aamulla ja iltapäivällä perheen tarpeiden mukaan. Noudatamme valtakunnallista esiopetussuunnitelmaa kristillisellä arvopohjalla.

Purren esiopetus perustuu tiimioppimiselle. Lapsia rohkaistaan tekemään, tutkimaan ja kokeilemaan yhteistyössä tiimin kanssa välillä tiimin jäsenenä, välillä liiderinä. Jokaisella lapsella on käytössään eskarikirja.

Esiopetusviikon aikana esimerkiksi:

  • työskennellään tiimeissä erilaisten tehtävien parissa
  • tehdään eskarikirjan tehtäviä
  • lauletaan
  • tutustutaan maailman lippuhin
  • seurataan kartalta avustusrekan matkaa Romaniaan, lintujen muuttoreittejä ja kavereiden lentomatkoja ympäri maailman
  • pelataan jalkapalloa, aliasta, pöytäpelejä
  • harrastetaan yleisurheilua ja tanssitaan
  • grillataan makkaraa lähikalliolla ja tutustutaan perhosiin ja tehdään taidetta läheisillä palstaviljelmillä
  • keskustellaan vaikkapa tsunamista tai jokiveden väristä

Lasten kiinnostusten kohteet huomioidaan vahvasti toiminnassa.

3-5 -vuotiaat lapset toimivat Kullanmurujen ryhmässä.

Viskarit (5-vuotiaat) toimivat omana ryhmänään.

Varhaiskasvatuksessa painottuu viikoittainen muskaritoiminta ja erilaiset taidetyöpajat. Lapset saavat tehdä, iloita ja toteuttaa itseään monin tavoin. 

Young Leader ryhmässä henkii rohkaisu, ilo ja tekemisen meininki. Kunnioittamisen kulttuuri on runkona kaikessa toiminnassa. Käytämme Young Leader- menetelmää työkaluna yksinäisyyttä, ulkopuolisuutta ja kiusaamista vastaan. Sen avulla kasvatamme rohkeutta toimia tiimissä yhteistyössä toisten kanssa. 

Young Leader kasvattaa lasta vastuuseen omasta itsestään ja toisista, sekä vahvistaa yhteenkuulumista ja tiimihenkeä. Tiimi on pieni yksikkö, jossa voi harjoitella isoja asioita. Lapsiryhmä on ikään kuin tilkkutäkki, jossa erilaiset palat ovat osa kokonaisuutta.

Young Leader rakentaa tietoisesti kunnioittamisen kulttuuria lapsiryhmään ja koko yhteisöön. Asenneilmapiiri on toista arvostava. Lapsille voi opettaa kunnioittamista ja tiimitaitoja. Arvostavan kulttuurin rakentaminen on tietoinen päätös ”meillä toimitaan näin”, meillä ei jätetä ketään pois leikistä. Tilanteita sanoitetaan lapsille ja tiimeissä toimittaessa harjoitellaan näitä taitoja monissa arjen tilanteissa. Jokainen lapsi kuuluu aina johonkin tiimiin ja hänet kutsutaan mukaan ”tule mukaan”-kutsulla. Näin varmistetaan se, että jokainen lapsi saa kokemuksen siitä, että hän on tärkeä, tarpeellinen ja arvokas tiimin jäsen ja kuuluu porukkaan. Toisen lapsen rohkaisemista opetellaan joka päivä.

Tiimissä toimiessaan lapsi saa valmiuksia tiimissä toimimiseen monenlaisissa eri rooleissa, välillä tiimiläisenä ja välillä liiderinä. Liiderivuorollaan lapsi saa erityisiä vastuutehtäviä: hän saa olla tiiminsä ensimmäisenä kaikissa siirtymätilanteissa, viedä tiimitehtävän tiimiinsä ja kertoa sen omalle tiimilleen. Aikuinen antaa lapsille tilaa tehdä löytöjä, jolloin kysymykset ohjaavat lapsia itse tekemään, opettajan valmiiden vastausten sijaan. Lapset oppivat luottamaan toisiinsa ja tiiminsä tukeen. Lapset oppivat toisten kunnioittamista ja erilaisten ajatusten arvostamista. Tiimivalmennuksen kautta lasten ongelmanratkaisukyky kehittyy ja he oppivat luottamaan siihen, että he selviytyvät ja siihen, että he selviytyvät yhdessä.

Menetelmän juuret ovat kristillisissä arvoissa ja maailmankuvassa.

Menetelmää koskevat tutustumis- ja koulutustiedustelut 
maritta.lamponen (ät) hkkhel.fi

Tule mukaan!

Päiväkotiin on tulossa 7 lisäpaikkaa 3-5 -vuotiaile vuodenvaihteen 2023-2024 jälkeen!

Päivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden ilman erityistä hakuaikaa. Esiopetuksen hakuajoissa noudatamme Helsingin kaupungin hakuaikoja. Vapaita esioppilaspaikkoja voi hakea myös hakuajan ulkopuolella.

Hoitopaikkaa ja esiopetuspaikkaa voi hakea ottamalla yhteyttä varhaiskasvatusjohtaja Maritta Lamposeen sähköpostilla maritta.lamponen (ät) hkkhel.fi tai puhelimitse 050-56 88 500 tai täyttämällä ennakkoilmoittautumislomakkeen, joka löytyy tämän sivun alareunasta.

Yhteydenoton jälkeen lähetämme täytettäväksi tarvittavat hakulomakkeet ja kutsumme perheen haastatteluun. Lomakkeet palautetaan haastatteluun tullessa.

Haastattelun yhteydessä kerromme tarkemmin päiväkodin toiminnasta ja kristillisen kasvatuksen periaatteista. Päiväkotipaikan myöntämisen jälkeen tehdään kirjallinen hoitosopimus huoltajien ja palvelun tuottajan kesken.

Päivähoitomaksuun haetaan yksityisen hoidon tukea Kelasta. Yksityisen hoidon tuki muodostuu lakisääteisestä hoitorahasta, tulosidonnaisesta hoitolisästä ja Helsinki-lisästä. Lapsen vanhempi hakee tukea Kelasta sähköisesti lomakkeella WH1 – Kela maksaa yksityisen hoidon tuen suoraan yksityiseen päiväkotiin. Vanhempien maksuosuudeksi jää hoitomaksun erotus Kelan tuen jälkeen. Tuki voi vaihdella kunnittain.

Lisää tietoa ja ohjeet tuen hakemiseen löytyvät Kelan ja Helsingin kaupungin nettisivuilta.

Hoitomaksut (ennen Kelan tukea)

Esiopetus 9-13               0€

Esiopetus +2h                705,65

Esiopetus + yli 2h          809,18

 

3-5v kokopäivä yli 7h     913,99

3-5v alle 7h                       871,59€

3-5v 4 päivää/viikko       871,59€

Päiväkoti on avoinna arkisin klo 7:15-17:00. 

Päiväkoti on suljettu heinäkuussa ja joulun välipäivinä.

Maritta Lamponen,
varhaiskasvatusjohtaja, p. 050 568 8500

Päiväkoti Pursi

Eskarit  p. 050 311 17 77

Viskarit p. 050 340 9011

3 – 5 -vuotiaiden ryhmä p. 050 314 6410

Ennakkoilmoittaudu

Päiväkotiin/esiopetukseen