ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Päivitetty  kevät/ 2016

lltapäivätoiminta kouluissa

Perusopetuksen iltapäivätoimintaa järjestetään kouluissa tai koulujen lähellä olevissa toimintaan soveltuvissa tiloissa. Toimintaa järjestävät koulut, järjestöt, seurakunnat ja yksityiset tahot. Iltapäivätoiminnan aikana lapselle tarjotaan välipala. Jokaisessa toimintapaikassa työskentelee toiminnasta vastaava ohjaaja.

Iltapäivätoiminta edistää oppilaiden välisiä keskinäisiä suhteita, kouluviihtyvyyttä ja kouluhyvinvointia sekä tukee koulutyötä. Päivittäinen toiminta alkaa lapsen koulutyön päätyttyä ja päättyy joko klo 16.00 tai klo 17.00 toiminnan järjestäjästä riippuen. Toimintaa ei järjestetä koulujen loma-aikana eikä lauantaikoulupäivinä.

Helsingin Kristillisessä Koulussa  iltapäiväkerho on auki lukuvuonna 2016-2017 kello 12.45 - 16/17. Kerhotoimintaa järjestetään koulun tiloissa ja kerhossa lapsille suodaan mahdollisuuksia esimerkiksi leikkiä, ulkoilla, askarrella ja tehdä läksyjä. Lapset syövät iltapäiväkerhon aikana välipalan koulun ruokalassa.

Iltapäivätoiminnan alue-esite.

Asiakasmaksut ...  Huom,voivat muuttua syksyllä 2016!

80 e/kk, jos toiminta päättyy klo 16.00
100 e/kk, jos toiminta päättyy klo 17.00

Hakeminen ja valinnat

Lapset valitaan iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi kerrallaan. Hakulomakkeita saa koululta sekä sähköisessä muodossa opetusviraston kotisivuilta hakuajan alkaessa. Hakulomakkeita saa myös kaikista iltapäivätoiminnan toimintapaikoista.

Lukuvuoden 2016–2017 toiminnan hakuaika on 28.1.-29.4.2016.

Hakulomake toimitetaan hakuaikana siihen toimintapaikkaan, johon ensisijaisesti haetaan. Opetusviraston hallinnollinen päätös lapsen ottamisesta iltapäivätoimintaan postitetaan huoltajille viimeistään heinäkuun alussa.

Lisätietoja iltapäivätoiminnan maksuista ja maksuperiaatteista löydät täältä.